Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetici koçluğunda ise iş sonuçlarına ve hedeflere yönelik daha odaklı bir koçlukdan söz edebiliriz:

“Yönetici koçluğu, organizasyonların stratejik ve/veya iş sonuçlarını iyileştirmek için şirket yöneticileri, profesyoneller ve diğer değerli çalışanların liderlik davranışlarında olumlu ve kalıcı değişim yaratmalarına yardımcı olmak için teke tek veya grup olarak gerçekleştirilen bir gelişim sürecidir.”

Başka bir deyişle, yönetici koçluğunun amacı hem organizasyonunuzun hem de hizmet ettiğiniz müşterilerin yararı için en iyileri daha da iyi hale getirmektir.

Yönetici Koçluğu:

• Genelde 9 ile 12 seans süren kısa dönem bir süreçtir.
• Seanslar 3 haftada bir yapılır
• Her görüşme 60 – 90 dak sürer
• Organizasyonun sonuçlarını doğrudan desteklemek ve iyileştirmek için kişinin işteki etkin liderlik davranışlarıyla ilgili olarak tespit edilen spesifik alanları hedef alır.
• Organizasyonun stratejik ve/veya iş sonuçlarını iyileştiren liderlik davranışlarında pozitif kalıcı değişim yaratmaya odaklanır.

Yönetici Koçluğu Nasıl Bir Süreçtir?

Yönetici koçluğu, yöneticiyi uygun koçla eşleştirme ile başlayan ve metodolojik yaklaşım gerektiren bir süreçtir. İleriki adımlarda, sürecin kuralları belirlenir, veriler toplanır, hedefler ölçülür ve sonuçlar pekiştirilir.

Sürecin odağında koçluk süreci ve bireysel gelişim vardır. Sürece dahil olan bütün kilit paydaşlar sonuçları değerlendirir ve pekiştirir.

En güvenilir yönetici koçluğu sürecini aşağıdaki sizin için özetledim:

Yönetici Koçluğu Süreci

EŞLEŞTİRME KURALLARI BELİRLEME VERİ TOPLAMA HEDEFLERE ODAKLANMA KOÇLUK DEĞERLENDİRME PEKİŞTİRME
Hedeflere dayanarak ‘aynı dili konuşan’ yönetici ile koçu bir araya getirme Sürecin kurallarını belirleme (ör. gizlilik, amaçlar ve süreler) Liderin kendisi, yöneticileri, eş düzeydeki çalışma arkadaşları, bağlı çalışanları ve diğer paydaşlardan geribildirim toplama Ölçülebilir hedefler belirleme ve eylem planları oluşturma Koçluk ile kişisel gelişime odaklanma Bütün kilit paydaşlar tarafından belirlenen hedeflere göre sonuçları sayılarla ifade ederek ölçme Gelişim sürecinde paydaşların tümüyle işbirliği ve geribildirim vererek destek olmasını sağlama
Yönetici Koçluğu Ne Zaman Kullanılmalı?

Yönetici koçluğu, en iyi performansı gösteren kişilerin performansını daha da arttırmaya yönelik olduğu için organizasyonunuz ve siz:

• Değişen iş stratejisi, yön ve zorluklara liderlerin ayak uydurabilmesi için onları hazırlamak
• Yeni liderlerin hiç emeklemeden, koşar adımlarla liderlik yapmalarını sağlamak
• Gelecek nesil liderleri hazırlamak
• Organizasyonel hedef ve değerlere yönelik lider davranışlarını pekiştirmek
• Yüksek performanslı ekipler yaratmak
• Organizasyonda öğrenme, gelişim ve koçluk kültürü yaratmak için yönetici koçluğundan yararlanabilirsiniz.