Takım Koçluğu

Takım Koçluğu Nedir?

 

Takım Koçluğu, KOÇLUK yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak ve Takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile yapılır.

 

Yapılandırılmış “koçluk toplantıları” ile takım üyeleri kişilerarası iletişimde, kaynaşmada, liderlikte ve stratejik analizdeki güçlerini ve zayıflıklarını keşfederler. Engeller ortadan kalkar ve takım üyeleri kendileri ve birbirleri hakkında daha çok şey öğrenip Maksimum Performans ve daha eğlenceli bir takım çalışması için yeni fırsatların kapılarını açarlar. Programın sonunda takım davranışsal değişiklikler yapabilmek için ve yüksek performanslı takımların sonuçlarına ulaşabilmeyi sağlayacak hedef belirlemeler için stratejiler kazanacaktır.

Takım Koçluğu:

Genelde 4 ila 6 seans süren kısa dönem bir süreçtir
Seanslar ayda 1 yapılır
Her görüşme 1,5 saat sürer
Takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak ve Takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile yapılır.

Takım Koçluğu Hangi Alanları İçerir?

Vizyon: Kişisel ve takım vizyonu arasında uyumu sağlayarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak
Uyumlanma: Bireyi takımın üyesi yapmaya yönelik dönüşümü sağlamak
Koçluk: Etkili koçluk becerileri ile gerçek liderlik ve takım sinerjisini harekete geçirmek

Takım Koçluğu Ne Zaman Kullanılmalı?

Takım Koçluğu programı ile çalışanlarınızdan oluşan gruplar bir araya getirilerek kendi çözümlerini bulmaya çalışmaları sağlanır. Takımı veya grupları bir araya getirerek onları belirli araçlar çerçevesinde düşündürmek ve istenilen hedefe doğru aksiyon planları yapmak ve uygulatmak yaklaşımına dayanır.

Organizasyonda aşağıdaki karşılaşılan durumlarda tavsiye edilir:

• Mevcut bir takımda yönetici değişikliği halinde ya da Tayin Terfi ya da Rotasyon ile görevlendirme halinde,
• Takım içinde uyum sorunlarının aşılmasında,
• İki veya daha fazla takımın kendi aralarında çatışma yaşanması halinde,
• Takımları yüksek performanslı çalışma prensiplerine taşımak ihtiyacı duyulduğunda,
• Satın alma ve şirket birleşmesi hallerinde kültür çatışmalarının nasıl minimize edilebileceği hakkında,
• Kültür değişimi ihtiyacında, Ortak vizyon ve hedef oluşturulmak istendiğinde,
• Organizasyon değişiklikleri ile süreçlerin yenilenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde,