Satış Gelişim Okulu

Satış Gelişim Okulu Satış Uzmanlığı, Etkin Müzakere, Müşteri Odaklı Satış, Kategori Yönetimi, Müşteri Yönetimi gibi satış yetkinlikleri programlarından oluşan, karşılıklı kazancı, verimliliği, gelişimi destekleyen, satış ekiplerinin potansiyellerini keşfederek performanslarını bu amaç adına geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır.

Satış Uzmanlığı

Satış Uzmanlığı Programı satış ekiplerinin müşterileriyle kazan-kazan yaklaşımı ile ilişki kurabilmeleri, böylece müşterileri tarafından satış uzmanı olarak tanımlanabilecekleri gelişimi sağlamak için geliştirilmiş bir programdır.

İçerik:

 • Hazırlık
 • İletişim
 • Zihniyet
 • Motivasyon
 • Ürün Bilgisi
 • Potansiyelden Yüksek Performansa Ulaşma Becerisi
 • Özellik – Fayda – Müşteri İhtiyaç Bağlantısı
 • İtiraz Kliniği
 • Karşılıklı Kazanç İle Satış Kapatma
 • İlişkiyi Kazan Kazan Kapsamında Geliştirerek Sürdürme

Etkin Müzakere

Etkin Müzakere Programı satış ekiplerine başkalarının da aklını kullanma sanatını öğretmek amacıyla geliştirilen bir programdır.

İçerik:

 • Sorumluluk
 • Yönetim ve Kontrolü Sağlama
 • Kazan – Kazan
 • Zorlama
 • Alt-üst Sınırlar
 • Alınabilecekler – Verilebilecekler
 • İletişim Yönetimi
 • Profillere Göre Yönetim

Müşteri  Odaklı Satış

Müşteri Odaklı Satış Programı günümüzün dinamik iş dünyasında, güven duygusu yaratarak, farklı seviyedeki satış profesyonellerinin iletişim, ikna ve satış verimliliğini olumlu etkileyerek performans artışı sağlamak, satılan ürünlerin ya da hizmetlerin tam karşılığını vermek, müşterileri işletmeye bağlayan ve kalıcı kılan bir anlayışa sahip olmak, müşteri memnuniyetini artırarak maliyetleri düşürmek ve rekabet üstünlüğünü sağlamak için müşteri odaklı bakış açısını kazandırmak amacıyla; müşteri odaklı satış teknikleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi; müşteri odaklı düşünme yeteneğinin kazandırılması, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmet faydalarını sunmak, satışı gerçekleştirmek gibi konularda gerekli beceri ve yetkinliğin geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış bir programdır.

İçerik:

Müşteriyi Anlama

 • Müşteri Dinamiklerini Anlamak
 • Müşteri İlişkilerini Optimize Etmek
 • Müşteri Davranışı Dinamikleri
 • Müşteriyi Tanıma

Anladığımız Müşteriye Satış

 • Hedefleri Ticarileştirme
 • Satışı Planlama
 • Müzakereyi Planlama
 • Hayata Geçirme

Kategori Yönetimi

Kategori Yönetimi Programı her bir ürün kategorisini, kârı maksimize ederken tüketicilere en üst düzeyde görsel çekiciliği sağlayacak şekilde yönetmek, perakendecinin verimliliklerinde uzun vadeli gelişmeler sağlamak için artan satış, artan alışveriş ortamı ve müşteri sadakati yaratmak, veri destekli ürün portföyü ​​planlaması yaparak, rekabetçi fiyatlarla, cazip promosyonlarla ve görsel olarak çekici planogramlar tasarlayıp uygulayarak mümkün olan en iyi müşteri – ürün sunumunu geliştirebilme yetkinliğini güçlendirmek için tasarlanan bir programdır.

İçerik:

 • Segmentasyon ve Hiyerarşi
 • Kategori Rolleri, Taktik Kararları ve Başarı Ölçütleri
 • Öne Çıkarma
 • Strateji – Güçlü Noktalar, Tehditler, Fırsatlar
 • Fayda – Maliyet
 • Uygulama
 • Gözden Geçirme – Skorkart

Müşteri Yönetimi

Müşteri Yönetimi Programı güçlü müşteri ilişkileri kurmak için araç ve yöntemlerin kullanımını, etkileme ve müşteri beklentilerini belirlemeyi, kendi müşteri odaklılık derecelerini ölçmeyi ve müşteriye yaklaşmak için çeşitli yöntemlerin uygulanmasını, müşteri hizmetlerini geliştirmek için iyileştirilmiş insan becerilerini uygulamayı, dış müşterilere olduğu kadar iç müşterilere de hizmeti iyileştirmeyi, etkili ilişkiler kurmak için becerileri kullanmayı, müşterilerle anlamlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve sürdürmek için farklı araçları kullanmak için stratejiler ve beceriler geliştirmeyi desteklemek için geliştirilmiş bir programdır.

İçerik:

 • Müşteri Beklentileri
 • Algıyı Yönetme
 • Müşterilere Yaklaşma, Değeri Anlama
 • Müşteri İhtiyaçlarını ve Beklentilerini Anlama
 • Hizmet Kalitesi Araçları ve Teknikleri
 • Ölçme – Kontrol Yöntemleri – Sürekli Gelişim
 • Hizmet Kalitesi Araçları ve Teknikleri
 • Dahil Etme
 • Minimum Maliyetle Artan Memnuniyet – Küçük Şeyler
 • Performans Hakkında Geri Bildirim
 • Farklı Müşteri Stillerini Anlama
 • Müşterilerimizle İletişim Kurma
 • Dinleme Stilleri, Etkileme Becerileri, İkna Teknikleri
 • Zor Müşterilerle Başa Çıkma
 • Müşteri Davranışlarını Anlama