Satış Dönüşüm Okulu

Satış Dönüşüm Okulu satışın 3 ana unsuru olan Sahaya Gidiş Modelleri, Saha Uygulama Mükemmelliği, Gelir Geliştirme Yönetimi alt programlarının yardımı ile teşhis, yapım, uygulama süreçlerinde yetkin, verimli, mükemmel uygulama ve sürdürülebilir karlı büyüme ile satış ekiplerinin yetkinlik dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

Sahaya Gidiş Modelleri

Sahaya Gidiş Modelleri Programı rekabet avantajı ve farklılaşmayı sağlamak, vizyon kazandırmak, müşteri segmentine en iyi hizmet için satış ve dağıtım faaliyetlerini etkin ve verimli yönetmek, tek beden her vücuda uyar yerine pazar gerçeklerine göre farklı modeller üretmek, hizmet maliyeti ve satış etkinliği arasındaki dengeyi göz önünde bulundurarak kârlı hizmete ulaşmak için pazara göre optimum sahaya gidiş modelini kurmak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İçerik:

 • Teşhis
 • Segmentasyon ve Dizayn
 • Operasyon Model Değişikliği
 • Pilot Uygulama
 • Yeni Modeli Çalıştırma

Saha Uygulama Mükemmelliği

Saha Uygulama Mükemmelliği Programı sahaya gidiş modellerini başarıya ulaştırmak, stoksuz kalmamak, optimum ürün portföyü sağlamak, en verimli planogramı geliştirmek, en verimli lokasyonu almak, en iyi görselliği sağlamak, en yüksek raf payını almak, en öncelikli marka olmak ve hızlı bir büyüme sağlamak için saha uygulama mükemmellik modelini kurmak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İçerik:

 • Teşhis Nasıl Yapılır?
 • İlk Bulgulara Ulaşma ve Paylaşımı
 • Destek Araçlarının Dizaynı
 • Teşvik Programlarının Geliştirilmesi
 • Satış Destek Malzemelerinin Dizaynı
 • Pilot Uygulama & Ölçme
 • Uygulama

Gelir Geliştirme Yönetimi

Gelir Geliştirme Yönetimi Programı gelir yönetimi yaklaşımı ile ilgili temel bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesi, ekiplerde “doğru tüketici promosyonları ve ticari harcamalar ile doğru kanalda, doğru paketler ve doğru fiyatlar” bakış açısının yaratılması, bu konuda yetkin olmalarının sağlanması, bu stratejileri kurma ve bunun takip ve kontrolünü yapacak sistemlerin geliştirilmesi ve bu sayede gelirin verimli olarak yönetilmesi yetkinliğinin kazandırılması amacıyla geliştirilen bir programdır.

İçerik:

 • Gelir Yönetimi Ana Sütunları & Temel Adımları
 • Ticari Farkındalık
 • FMCG’nin Meşhur 4a’sı
 • TOMAFKA – RTM – PITA
 • Müşteri Segmentasyonu
 • Gelir Geliştirme Stratejileri ve Müşteriler