Liderlik Akademisi

Liderlik Akademisi Liderlik Becerileri, Koçluk Bakış Açısıyla Liderlik, Mentörlük, Performans Koçluğu ve Yetkinlik Bazlı Mülakat vb programlar yardımı ile kendini ve çalışanlarını tanıyan, liderlik özelliklerine hakim ve bunları etkin kullanan, güçlü ve gelişime açık yönlerini bilen, yargılayan değil öğrenen zihniyette olan, limitsiz, kendi ve çalışanlarının motivasyonlperformansaarını iyi bilen, mükemmel iletişim becerilerine sahip, zamanının büyük kısmını değer katmaya ayıran, potansiyeli görebilen ve bunu dönüştürmek için katkıda bulunan liderler yetiştirmek amacıyla geliştirilen bir programdır.

Liderlik Becerileri

Liderlik Becerileri Programı birlikte çalıştıklarımızın nasıl motive edilebileceğini, ekibimizde çalışanların nasıl geliştirilebileceğini, ekipte iş birliğinin nasıl sağlanabileceğini, iş içerisinde ya da dışarıda etkili iletişim kurmanın inceliklerini, disiplini etkin bir şekilde nasıl yöneteceğimizi göreceğimiz ve bunlara dair kritik yönetim becerilerini deneyimleyeceğimiz ve bu yetkinliklerimizi geliştirebileceğimiz bir program olarak tasarlanmıştır.

İçerik:

 • Yönetici Olarak Rolünüz
 • Etkili İletişim
 • Durumsal Liderlik
 • Yaratıcı Gerilim
 • Geribildirim
 • Motivasyon
 • Delegasyon
 • Kişilere Uygun Liderlik Enerjileri

Koçluk Bakış Açısıyla Liderlik

Koçluk Bakış Açısıyla Liderlik Programı liderlerin değerler ve güçlü yönler hakkındaki farkındalığının artırılması, temel koçluk yetkinliklerinin geliştirilmesi, koçluk bilgisi ile yeni bakış açıları ve seçeneklerin fark edilmesi, çevre, çalışanlar, departmanlar ve diğer insanlarla bilinçli, açık ve daha etkili bir iletişimin kurulması, yerleşmiş önyargı ve varsayımların kaldırılması, yaratıcı çözümlere açık olmayı, farklı düşünceleri ve yeni projeleri destekleyen kurum kültürü yaratmayı, sonuç odaklı düşünce yapısı ile çalışan motivasyonunda artış sağlamayı, çalışanların kurumu benimsemesi ve kurum vizyon ve misyonunu sahiplenmesi için geliştirilmiş bir programdır.

İçerik:

 • Gelişim İhtiyacı ve Liderlik
 • Koçluk Bakış Açısı ile Liderlik
 • G.R.O.W Modeli
 • Koçluk Düşünce Yapısı
 • İnsanı Anlamak
 • Koçluk Araçları
 • Takdirin Önemi
 • Kişisel Yönlendirici Faktörler & Engelleyiciler
 • Öğrenilenleri Bir Araya Getirme & Aksiyon Planı

Mentörlük

Mentörlük Programı mentörlüğün amaçlarını, bunların öğrenme ve gelişim üzerindeki etkilerini netleştirmek, mentörün rolünü ve bu rolün görev ve sorumluluklardaki önemini kavramak, mentörlük yaklaşımını, uygun koşulları, formatları anlamak, mentörlük yetkinliklerini öğrenmek ve bu yetkinliklerde derinleşmek, performans ve doyum üzerine yüksek sonuçlar elde etmek için harekete geçmek ve bireysel mentör ve lider kimliğini keşfetmek için geliştirilmiş bir programdır.

İçerik:

 • Mentörlük Nedir?
 • Mentörlük Prensipleri
 • Mentörlüğün Temelleri
 • Temel Mentörlük Becerileri
 • Etkili Mentörlük Görüşmeleri
 • Mentörlüğün Etik Boyutu
 • Mentörlüğün Araçları

Performans Koçluğu

Performans Koçluğu Programı en temel yönetim becerilerinden biri olan koçluk becerisini geliştirerek çalışan potansiyelinin performansa dönüştürülmesinde çalışanın gönüllü katılımını sağlamak ve çalışana rehberlik etmek amacıyla liderlerin koçluk kaslarının geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

İçerik:

 • Koçluk
 • Durumsal Liderlik
 • Net Hedefler
 • Somut Gelişim Süreci
 • Kendi Düşüncesi, Kendi Çözümü, Kendi Aksiyon Alma Motivasyonu, Kendi Sorumluluğu
 • Yetkinlik/Buz Dağı Modeli
 • İnançlar ve Değerler (engeller)
 • Yaratıcılık
 • Çözüme Yönelik Yol Haritaları

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat Programı adayın somut tecrübelerini, davranış tarzını, geçmişte başardıkları ya da fırsat yaşadığı gerçek örnekleri görerek aranan yetkinliklere uyumu ölçebilmek, en doğru adayın seçilebilmesi ve şirketin en iyi şekilde temsil edildiği bir mülakat yapabilmek amacıyla geliştirilen bir programdır

İçerik:

 • Mülakatçının Sorumlulukları
 • Genel Mülakat/Yetkinlik Bazlı Mülakat Farkları
 • Yetkinlik Tanım ve Satış Yetkinlikleri
 • STAR Tekniği
 • Görüşme Süreci