Başlangıç

Bir yönetici olarak hepimiz, faaliyet alanımız veya sektörümüz fark etmeksizin ciroyu ve kârlılığı arttırmak, verimliliği geliştirmek için her gün inanılmaz bir baskıyla karşı karşıya kalırız.

Bu baskılarla başa çıkmanın ilk akla gelen ve en kolay yolu pazarınızı genişletmek, operasyonlarınızı iyileştirmek ve/veya stratejinizin yönünü değiştirmektir.

İlk olarak akla mevcut yetenekleri geliştirmek, yeni yetenekleri işe almak gelmez. Oysaki yapılması gerekenler arasında, mevcut ekibiniz ve liderlik performansınızla ilgili olarak birtakım soruları akla getirmesi beklenir. Çünkü baskılar arttıkça hem maliyetlerin daha iyi kontrol edilmesi hem de sizin ve ekibinizin daha etkili bir yönetim ve liderlik ortaya koyması gerekecektir.

Sizin ve organizasyonunuzun karşılaştığı zorluklar için yönetici koçluğu en etkin maliyetli sonuçtur. İş sonuçlarını etkileyecek gelişim alanlarını belirleyerek, bu alanlarda davranışsal değişimler yaratan bir yönetici koçluğu, liderlik performansınızı güçlendirecek ve iş sonuçlarınızda başarı getirecektir.

Koçluk Benim/Kurumum İçin Uygun Mu?

Rekabetin çok yüksek olduğu ve ekonomik koşulların değiştiği günümüz kurumsal ortamında şirketler sadece ayakta kalmak için değil, başarılı olmak için ellerinin altındaki performansı arttırmaya yönelik her araçtan faydalanmalıdır.

Çoğu şirkette başarıyla başarısızlık arasındaki farkı yaratan şey yetenektir. Stratejiniz, tüketici araştırmalarınız, ürünleriniz veya hizmetlerinizin üstünlüğü ve mali kaynaklarınızın büyüklüğü hayati öneme sahip olmakla birlikte eğer şirketteki insanlar bunlardan azami şekilde faydalanacak beceriye sahip değilse, bunlar tek başına yeterli olmaz.

Tam da bu nedenle hemen hemen bütün sektörlerdeki şirketler, küçük ya da büyük, verimliliği ve kâr hanesini arttırmak ve üst düzey yöneticilerin kritik liderlik becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için kendileri, ekipleri ve organizasyonları için yönetici koçluğundan yararlanmaktadır.

Ancak, koçluk sektöründeki büyüme ve dağınık yapı (başka bir deyişle, kendilerine koç adını veren binlerce kişi olduğu) düşünüldüğünde, yönetici koçluğu fikrini değerlendiren liderlerin akıllarının karışması hiç de şaşırtıcı değildir.

Koçluk sektörünün ‘resmi bir sesi’ olmadığı için de bu çokça konuşulan ama bir o kadar da bilinmeyen gelişim aracı hakkındaki gerçeklerin anlatılması gereklidir.

Eğer yönetici koçluğu sürecini ve sizin ya da organizasyonunuz için uygun bir çözüm olup olmadığını net bir şekilde anlamaya çalışıyorsanız, temel 6 konuda bu değerlendirmeyi yapabilirsiniz:

• Koçluk yüksek getirisi olan etkin bir yatırımdır
• Koçluk mutlaka iş sonuçlarıyla uyumlu olmalıdır
• Koçluk sürecine mutlaka liderin iş ortakları da dahil edilmelidir
• Koçluk terapi ve rehberlik DEĞİLDİR
• Koçluk istekli olan herkes için UYGUNDUR.
• Koçlukta “kimya uyumu” şarttır

1. Koçluk Yüksek Getirisi Olan Etkin Bir Yatırımdır

Birçok organizasyon koçluğun sonuçlarını yapısal bir şekilde ölçmüyor. Daha da kötüsü, liderlerin çoğu yönetici koçluğunun yatırım getirisini (ya da başka herhangi bir ölçüm kriterini) umursamıyor bile.

Bu yüzden, yönetim koçluğunu başka açılardan incelemeden önce, koçluğun genel iş hedeflerinize gerçek anlamda sağlayacağı getiriyi doğru bir şekilde nasıl hesaplayacağınızı anlamanız gerekir.

2. Koçluk Mutlaka İş Sonuçlarıyla Uyumlu Olmalıdır

Yönetici koçluğuna yapılacak herhangi bir yatırım veriye dayanmalı ve daha iyi süreçler, daha iyi işleyen bir karar verme mekanizması ve daha sağlıklı bir kâr hanesi gibi ulaşılması hedeflenen iş sonuçlarına kıyaslanarak ölçülmelidir.

 

Olayın temelinde yaptığınız iş yatar. Eğer koçluk sürecini iş sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiremiyorsanız, kişilerdeki değişim bir sonuç getirmeyecektir.

Koçluk konuları direkt iş sonuçlarını etkileyecek davranışları / yetkinlikleri kapsamalıdır.

3. Koçluk Sürecine Mutlaka Liderin İş Ortakları da Dahil Edilmelidir

Koçluk sürecinde liderin ilişki içinde olduğu kilit paydaşların düşünceleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Liderin çalışma arkadaşları, yöneticileri, doğrudan bağlı çalışanları, kurul üyeleri veya diğer paydaşlar sürecin başında belirlenir ve liderin etkinliği hakkındaki geribildirimleri istenir.

Liderin davranışlarında meydana gelen herhangi bir değişiklik ve buna bağlı olarak gerçekleşen sonuçlardaki değişiklikler söz konusu paydaşları doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla, onların desteği bu süreç için hayati öneme sahiptir.

Koçluk süresince sadece Koç ve danışanın birlikte çalışması yeterli değildir. Belirli aralıklarla özellikle yöneticiden danışanın geri bildirim alması, yöneticinin bu süreci sahiplenmesi ve değişimi birlikte yürütmek kritik önem taşır.

4. Koçluk Terapi ve Rehberlik DEĞİLDİR

Yönetici koçluğu, size ne yapmak istediğinize karar vermeye, ideal eşinizi bulmaya, sıkıntılarınızı çözmeye veya kaybettiklerinizin acısını dindirmeye yardımcı olmaz. Bu tür kişisel sıkıntıları en iyi ‘yaşam koçluğu’ ya da terapi çözer.

Bir yönetici koçu ise sizinle ya da ekibinizle birlikte çalışarak organizasyonunuzun stratejisini doğrudan etkileyen liderlik davranış ve becerilerini geliştirmeye ve temel finansal göstergelere katkıda bulunmaya yardımcı olur.

5. Koçluk İstekli Olan Herkes İçin UYGUNDUR

Koçluk kendini dönüştürmek isteyen ve bazı alanlardaki engellerini aşmaya hazır olan herkes için uygundur. Bununla birlikte organizasyonların koçluk yatırımı yapmak isteyecekleri çalışanları bilinçli bir şekilde belirlemeleri önerilir.

Genellikle ‘terapi’ ya da ‘yaşam koçluğuyla’ karıştırıldığı için birçok insan koçluğun kötü performans gösteren veya motivasyon veya odaklanma eksikliği bulunan kişiler için olduğu gibi yanlış bir düşünceye sahiptir. Bunun gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur.

Yönetici koçluğu, önemli katkılar sağlayan ve büyük önem verilen liderler için tasarlanmıştır. Bu liderler görev alanı genişleyen, organizasyonu büyütme ve kârlılığı arttırma motivasyonuna sahip olan ve sürece sarsılmaz bir şekilde bağlı olan liderlerdir.

Koçluğun amacı, takımınızdaki en iyileri daha da etkin hale getirmektir. Koçluk, işini halihazırda çok iyi yapan profesyonellerle birlikte çalışarak onları daha da iyi hale getirmek demektir.

6. Koçlukta "Kimya Uyumu" Şarttır

Yönetici koçluğunun başarısı koç ile lider arasındaki işbirliğine bağlıdır.

Yönetici koçluğunun organizasyon için sonuç üretme amacı olduğu dikkate alındığında, doğru yönetici koçunu seçmek organizasyonun aldığı bir karar olmalıdır..