Eğitim – Gelişim Programları

Eğitim – Gelişim Programları kuruma özel olarak aşağıdaki süreçler işletilerek özel olarak hazırlanır. İhtiyaç Kliniği programların iskeletini oluşturmak için yürütülen hazırlık aşamasıdır. Sonrasında program netleştirilerek hem liderler, hem yöneticiler hem de saha ekiplerinin katılacağı interaktif çalışmalar yapılır. Uygulanan programların sahada uygulanmasının sağlandığı sertifikasyon süreci dönüşümün gerçekleşmesi adına yürütülen tutundurma sürecidir. Son olarak da sürecin sürdürülebilirliğini sağlamak için skor kart uygulamaları etkin ölçüm, sürdürülme, takip ve takdir aşamaları uygulanır.

İhtiyaç Kliniği Program Sertifikasyon Skor Kart
Yetkinlik modeli
Birlikte çalışma
Görev güçleri
Fırsatların tespiti
Öncelikler
Liderler

Yöneticiler

Saha

Ofiste

Sahada

Gerekirse tekrar

Ölçülebilir

Sürdürülebilir

Takip

Tebrik