Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

“Yönetim danışmanlığı;şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda,stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularında öneri ve hizmetleri sunmaktır.”Institute of Management Consultants – USA

Yönetim danışmanlığı basit haliyle “şirket doktorluğu” diye tanımlanabilir.  Dört ana süreçten oluşur:

TESPİT TEŞHİS TEDAVİ TAKİP
İşletmenin içinde bulunduğu durumun ne olduğu araştırılır. (Genel sorunlar, Büyüyememe,karsızlık,organizasyonel sorunlar,rekabet karşısında zayıflık vb.) Tespit edilen sorunların nedenlerine, kaynaklarına inilir . Sorunun sebepleri bileşenlerine ayrılır ve her biri analiz edilerek bir sonraki aşamaya hazırlanır. Sorunu oluşturan bileşenler artık sorun yaratmayacak şekilde yeniden tanımlanır, ilişkiler , hedefler ve süreçler başarıya ve istenen yöne gidecek şekilde uluslararası standartlar da yeniden tanımlanır. Sürecin istenin şekilde devam ettiğine emin oluncaya kadar alınmış olan aksiyonlar yakından takip edilir ve aksayan yönler işleyiş sürecinde yeniden şekillendirilir.

MindFree Yönetim Danışmanlığı için esas olan;  yönetim danışmalığı ilke ve etik kurallarına bağlı kalarak , her aşamada şirket yönetimi ile birlikte çalışıp kararların ve aksiyonların en kısa zamanda sonuçlar ortaya çıkarması için gereken danışmanlık ve destek hizmetini vermektir.

Bu süreçte yer alan hizmetlerimizden bazıları:

• Kurumsallaşma
• Rekabet Stratejisi ve Sürdürülebilirlik
• Süreç Analizi
• Aile Şirketi Yönetimi
• Değişim Yönetimi
• Organizasyonel Yapılanma
• Satış Süreçleri
• İnsan Kaynakları Süreçleri